ΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ;

Διάλεξε τον αυτοκράτορα που ταιριάζει

Βαπτίστηκε χριστιανός λίγο πριν το θάνατό του
Έκλεισε τους αρχαίους ναούς
Ανέχτηκε την καταστροφή των αρχαίων μνημείων
Στήριξε την αρχαία θρησκεία
Προτιμούσε να διορίζει χριστιανούς σε δημόσιες θέσεις
Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες
Αποφάσισε την ανεξιθρησκεία
Όρισε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους
Ασφάλισε με τείχη τη νεόχτιστη πόλη
Έχτισε διπλά τείχη γύρω από την Κωνσταντινούπολη
Πέθανε πολεμώντας τους Πέρσες