Το χθες και το σήμερα της εκπαίδευσης

Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση

Προαιρετικό σχολείο
Κοντύλι
Πλάκα
Σφουγγάρι
Τιμωρίες
Στενές αίθουσες
Σχολείο μόνο για τα αγόρια
Τα παιδιά εργάζονται