Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς

Συμπλήρωσε το σύμβολο που ταιριάζει <, >, =

34,56 34,5600

234,5 2,345

22,2 32,99

8,001 8,01

0,003 3,000

7,1 7,02