ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Παρασκευή 22-03-2024 και ώρα 08:30 π.μ. στο σχολείο μας, θα γίνει
η σχολική μας γιορτή από τη Β΄ τάξη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821.
Το λεωφορείο θα περάσει από την πρώτη στάση κανονικά, ενώ η αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο θα γίνει με το λεωφορείο στις 09:45.
 Την ημέρα αυτή δε θα λειτουργήσει η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο.

 Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 ο σημαιοφόρος, οι παραστάτες , καθώς και τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, στις 9:00 π.μ. θα μεταβούν στην εκκλησία με τη σημαία για τον εκκλησιασμό και την καθιερωμένη δοξολογία. Κατόπιν θα γίνει η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο παρουσία όλων των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Οι υπόλοιποι μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του σχολείου θα συγκεντρωθούν στις 10:00 π.μ. στο "Lemon" για την παρέλαση. Στο τέλος της παρέλασης οι γονείς θα παραλάβουν τους/τις μαθητές/τριες από το πάρκο απέναντι από το Πολιτιστικό.

Την ημέρα αυτή δε θα υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων.
Η ενδυμασία όλων των παιδιών για την ημέρα της παρέλασης θα είναι:
• Για τα αγόρια: άσπρο πουκάμισο, μπλε σκούρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.
• Για τα κορίτσια: άσπρο πουκάμισο, μπλε φούστα, μπλε καλτσόν και μαύρα παπούτσια.

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ σχολ. έτος 2024-2025

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη θα γίνονται από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.
Καθημερινά από 11:00-12:30 μετά από τηλεφωνικό ραντεβού .
Στην Α΄τάξη του σχολείου μας θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το έτος 2018 ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Δικαιολογητικά εγγραφής
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή και των δυο γονέων για την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο (υπόδειγμα 1)
2. Δελτίο οικογενειακών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας (υπόδειγμα 2)
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (υπόδειγμα 3)
4. Αίτηση – Δήλωση γονέα για το ολοήμερο πρόγραμμα (υπόδειγμα 4)*
5. Αίτηση-Δήλωση γονέα μετακίνησης με λεωφορείο( υπόδειγμα 5)
6. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Απόδειξη κοινωφελούς οργανισμού-ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο , κλπ)
7. Από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού 
Φωτοτυπίες της σελίδας που φαίνεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού καθώς και των αντίστοιχων σελίδων που αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
8. Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

Τα έντυπα 1,2,3,4,5 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://2dim-n-raidest.thess.sch.gr/ (Χρήσιμα έγγραφα)
Στην περίπτωση μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.
Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τριας.

*Δεκτές γίνονται όλες οι αιτήσεις γονέων για φοίτηση στο Ολοήμερο χωρίς προϋποθέσεις.

 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό

έτος 2024-2025

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα
Πειραματικά, Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025
ενημερώνονται ότι:
α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά
Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.
β) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α'
Γυμνασίου/ Α ́ Λυκείου)των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) θα διενεργηθείτο Σάββατο 18 Μαΐου
2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα,
γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής
επιλογής.
γ) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α' Γυμνασίου/Α ́ Λυκείου και θα διενεργηθεί το
Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία
γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους
για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι
ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για
έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως άνω σχολείων.
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία
δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Με νεότερη ανακοίνωση
θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή
των αιτήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες:

Α) σχετικά με το δίκτυο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
https://depps.minedu.gov.gr/
Β) για τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να
αναζητήσετε στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος, για τα Πρότυπα ΕΔΩ και
για τα Πειραματικά ΕΔΩ.
Επίσης, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, (ακολουθώντας τη

διαδρομή https://www.minedu.gov.gr/gepo-menu-m/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-
kai-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-kai-thriskeftikis-
agogis/ekklisiastika-sxoleia/eisagogi-mathiton-mathitrion-sta-ekklisiastika-sxoleia μπορείτε

να αναζητήσετε τον πίνακα των Εκκλησιαστικών Σχολείων,την κείμενη νομοθεσία που διέπει
την εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την
εξέταση του μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς και τα θέματα με τις απαντήσεις τους,
στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι/ες για το έτος 2023.

-------------------------

Ευχαριστούμε όλους σας για την αγάπη που δείξατε προσφέροντας τη βοήθειά σας για τους εν ανάγκη ευρισκομένους συγχωριανούς μας !!
Την Τετάρτη 20/12/2023 παραδώσαμε στο Φιλόπτωχο της Ν. Ραιδεστού τα πράγματα που συγκεντρώθηκαν , ώστε να μοιραστούν πριν τα Χριστούγεννα.

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων σας εύχονται ολόψυχα ΚΑΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ενημερωτική Επιστολή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αξιοποίησης από τα μέλη του συλλόγου σας των παρακάτω δράσεων για γονείς που υλοποιούνται από το Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Σχολικής Κοινότητας Δήμου Θέρμης:

1) Σχολές Γονέων:
Θεωρώντας ότι οι διαδικτυακές συναντήσεις έχουν κουράσει τους γονείς και κατανοώντας την ανάγκη όλων μας για αμεσότητα στην επικοινωνία μας, σας προτείνουμε να συζητήσετε με τα μέλη του συλλόγου σας και τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του σχολείου σας, και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από 15-20 γονείς, να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να προγραμματίσουμε και να συναποφασίσουμε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των οκτώ (8) δίωρων συναντήσεων στο χώρο του σχολείου σας. Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα να συγκεντρωθούν αιτήσεις ενδιαφέροντος από 2-3 γειτονικά σχολεία προκειμένου να συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων.
Οι γονείς συμμετέχουν σε μία σχολή γονέων με βάση το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών τους. Δημιουργούνται ολιγομελείς ομάδες γονέων με παιδιά νηπιακής (4-6 ετών), πρώτης σχολικής ηλικίας (6-12 ετών), προεφηβικής (10-13) και εφηβικής ηλικίας (14-18 ετών). Η θεματολογία προσδιορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονιών της κάθε ομάδας. Στη διάρκεια της κάθε συνάντησης παρέχεται πληροφόρηση στους γονείς πάνω στο επιλεγμένο θέμα από τη συντονίστρια και ακολουθεί εργασία στην ομάδα και συζήτηση που συντελούν στην ουσιαστική διαμόρφωση του γονεϊκού ρόλου. Οι γονείς ενθαρρύνονται να φέρνουν περιστατικά σχετικά με τα δικά τους παιδιά και να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της συζήτησης.

2) Διοργάνωση ομιλιών σε σχολεία
Ένα οι παραπάνω οκτώ συναντήσεις είναι πολλές, μπορείτε να επιλέξετε να υλοποιηθούν κάποιες στοχευμένες διαλέξεις στο σχολείο σε συνεργασία με τη διεύθυνση ή/και το σύλλογο εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τα θέματα επιλέγονται με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση γονέων σε σημαντικά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, θέματα που απασχολούν τους γονείς της δικής σας σχολικής μονάδας, δίνοντας ιδέες για την καλύτερη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και αρνητικών καταστάσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δίωρων ομιλιών/διαδραστικών συναντήσεων στο χώρο του σχολείου σας.

3) Ατομική ή/και Οικογενειακή Συμβουλευτική μαθητών και γονέων
Η συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία που έχει στόχο να βοηθήσει το γονιό να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει στη φιλοσοφία του/της και στους κανόνες διαπαιδαγώγησης που ακολουθεί. Έτοιμες απαντήσεις δεν υπάρχουν, καθώς κάθε οικογένεια είναι μοναδική.
Η συμβουλευτική παιδιών και εφήβων αφορά στην έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων και καταστάσεων που περνά το παιδί σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο με σκοπό να καλυφθούν οι ψυχο-συναισθηματικές ανάγκες και να βελτιωθεί συμπεριφορά του.

Για περισσότερες πληροφορίες
• καλέστε στο τηλέφωνο 2310463930, Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-14.00, κα Ελευθερία Πήτα, ψυχολόγος, υπεύθυνη προγράμματος
• αποστείλατε μήνυμα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία

////////

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από αύριο Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, θα συγκεντρώνονται στο σχολείο μας είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα δοθούν ενόψει εορτών των χριστουγέννων  στο Φιλόπτωχο του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Νέας Ραιδεστού για να μοιραστούν σε οικογένειες του χωριού μας που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.
Τα είδη που μπορούν να συγκεντρωθούν είναι ενδεικτικά: τρόφιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά κτλ.

Στηριζόμαστε στην αγάπη σας για να μπορέσει να ευοδωθεί η προσπάθεια αυτή!

  Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, Αγίου Νικολάου πολιούχου Θέρμης, το σχολείο με απόφαση του δήμου Θέρμης θα παραμείνει κλειστό. 

 ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑΡ!
 Έφτασε η ώρα για το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του σχολείου μας!
 
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου σας περιμένουμε όλους, από το πρωί στο Ανέμι.
Μη λείψει κανείς! 
 Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων!
 
BAZAAR.jpg
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
 Στα πλάισια της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στο σχολείο μας και μετά από πρωτοβουλία της καθηγήτριας Γερμανικών, κ. Δέσποινας Μάρκου, οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώνεται από τη Γερμανική Πρεσβεία. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής, τις προθεσμίες και τα έπαθλα για τα παιδιά που θα διακριθούν μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
https://ellada.diplo.de/gr-el/aktuelles/-/2631256?fbclid=IwAR00i475D-Dr_MN_DAwCvoASKp1-OYmf3PIL1xKp22wPogQhn0CRuNUolX4
  
/////////// 
Ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς των μαθητών της Γ΄-Δ΄ Τάξεων σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής
Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Γ-Δ΄τάξης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ξεκινούν τα μαθήματα κολύμβησης για τους μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄τάξεων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Τα μαθήματα θα γίνονται από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης κάθε Δευτέρα, 10:00-11:40 (3η και 4η διδακτική ώρα) στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο.
Η μεταφορά των μαθητών στο κολυμβητήριο θα γίνεται με πούλμαν. Το κόστος μετακίνησης από και προς το κολυμβητήριο θα επιβαρύνει τους γονείς. Θα ενημερωθείτε για το ποσό, ανάλογα με τις συμμετοχές που θα υπάρξουν. Συνολικά θα γίνουν 10 μαθήματα κολύμβησης. 
Γενικοί κανόνες συμμετοχής στο μάθημα της κολύμβησης
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
• μαγιό (κατά προτίμηση αθλητικό),
• κολυμβητικό σκουφάκι,
• πετσέτα ή μπουρνούζι,
• σαγιονάρες (κατά προτίμηση πλαστικές, για την αποφυγή ολισθηρότητας),
• γυαλάκια κολυμβητηρίου (προαιρετικά)
• μάλλινο σκουφάκι για την προστασία του κεφαλιού μετά το μάθημα,
• πιστολάκι για τα μαλλιά (προαιρετικά και κατά προτίμηση ταξιδίου) και
• ένα καθαρό εσώρουχο.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1.Μπορούν να αλλάξουν ρούχα μόνο μέσα στα αποδυτήρια. Να φορούν κατά προτίμηση αθλητική φόρμα που είναι φαρδιά και βαμβακερή και δεν κολλάει στο δέρμα, σε αντίθεση με τα κολάν ή τα παντελόνια τζιν που θα ταλαιπωρήσουν τα παιδιά και θα αργήσουν να ντυθούν.
2.Πρέπει να κάνουν ντουζ πριν την είσοδό τους στο χώρο της πισίνας.
3.Πρέπει να κάνουν χρήση της τουαλέτας πριν από το μάθημα. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάνε στην τουαλέτα κατά τη διάρκειά του μαθήματος πρέπει να πάρουν την άδεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ούρηση μέσα στο νερό.
4.Η είσοδος τους στον χώρο της πισίνας γίνεται μόνο μαζί με το υπόλοιπο τμήμα και με τη συνοδεία του καθηγητή-συνοδού.
5.Η είσοδος τους στον χώρο της πισίνας γίνεται φορώντας σαγιονάρες.
6.Πρέπει να φορέσουν το σκουφάκι της κολύμβησης πριν την είσοδο τους στο νερό και να το βγάλουν μετά την έξοδό τους από αυτό.
7.Η είσοδος και η έξοδος από το νερό γίνεται μόνο από τα σκαλάκια ή τους βατήρες και μόνο μετά από εντολή των προπονητών. Την ώρα του μαθήματος πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των γυμναστών-προπονητών, να κολυμπούν ήρεμα και μόνο στις διαδρομές που τους υποδεικνύουν οι γυμναστές-προπονητές, να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια προς όλους, να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του κολυμβητηρίου και να θυμούνται ότι ο χώρος δεν είναι μόνο δικός τους αλλά και των άλλων.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας απευθύνονται αμέσως στον/στην καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής ή στο/στη γυμναστή/τρια-προπονητή/τρια.
Να μην αφήνουν πολύτιμα αντικείμενα στα αποδυτήρια. Η Δ/νση του κολυμβητηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.

Τονίζεται στους/στις μαθητές/τριες ότι, για λόγους ασφάλειας, απαγορεύεται αυστηρά:
1.Να περπατάνε ξυπόλητοι/ες στους χώρους της πισίνας και των αποδυτηρίων.
2.Να τρέχουν και να παίζουν στους χώρους της πισίνας και των αποδυτηρίων.
3.Να παίζουν μέσα στο νερό, χωρίς την εντολή του γυμναστή-προπονητή.
4.Να μεταφέρουν αιχμηρά ή/και γυάλινα αντικείμενα στο χώρο της πισίνας.
5.Να μασούνε τσίχλα ή καραμέλα την ώρα του μαθήματος (υπάρχει κίνδυνος πνιγμού).
6.Να φορούν κοσμήματα, ρολόγια κάθε είδους κ.α. (κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή απώλειας του αντικειμένου) κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
7.Να κάνουν χρήση αντηλιακών, προθερμαντικών αλοιφών (καθώς καταστρέφουν τη χλωρίωση και απολύμανση του νερού της δεξαμενής), ή εξοπλισμού θαλάσσης και κατάδυσης (όπως μάσκες, σωσίβια, βατραχοπέδιλα κ.λπ.).
8. Απαγορευεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που έχουν ανοιχτές πληγές, πρόσκαιρη δερματοπάθεια, πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή έχουν κάποια ίωση.
9.Δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα μακροβούτια, και η άπνοια.

Κάποιοι επιπρόσθετοι κανόνες υγιεινής. Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει:
1. να κάνουν ντουζ μετά την έξοδό τους από την πισίνα
2. να στεγνώνουν καλά τα πόδια τους πριν βάλουν τα παπούτσια τους
3. να αερίζουν καλά τα πόδια τους και τα παπούτσια τους
4. να αλλάζουν συχνά κάλτσες, φροντίζοντας να είναι στεγνές και καθαρές
5. να απλώνουν στο σπίτι το μαγιό και το μπουρνούζι να στεγνώνουν καλά μέχρι το επόμενο μάθημα.
6. να μην κολυμπούν όταν έχουν πυρετό ή ανοιχτό τραύμα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι μαθητές/τριες όσον αφορά το φαγητό πριν το μάθημα κολύμβησης:
Η κολύμβηση, για λόγους ασφάλειας, επιτρέπεται αφού έχουν περάσει τρεις (3) ώρες από το τελευταίο γεύμα.
Τα παιδιά τρώνε κανονικά το πρωινό τους στο σπίτι κατά τις 7:30 και μπορούν μετά το μάθημα της κολύμβησης (δηλαδή στις 11:45) να φάνε το «δεκατιανό» τους.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αγαπητοί γονείς,
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν κανονικά το πρωί στην ώρα τους και θα σχολάσουν με το πέρας της γιορτής στις 9:20 π.μ..

Την εκδήλωση έχουν αναλάβει οι μαθητές της Δ΄τάξης.
Η αποχώρηση με το λεωφορείο θα γίνει στις 9:20.

Το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη δε θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή .

/////////////

Αγαπητοί γονείς,
Την Παρασκευή 27-10-2023 και ώρα 8:30-9:30 π.μ. θα γίνει η σχολική μας γιορτή από τη Γ΄ τάξη, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και η παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και τους παραστάτες.
Τα λεωφορεία θα περάσουν κανονικά από τις στάσεις το πρωί ενώ η αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο θα γίνει στις 9:30π.μ. με τα λεωφορεία.
Την ημέρα αυτή δε θα λειτουργήσει η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο.
Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 η σημαιοφόρος με τους παραστάτες θα μεταβούν στην εκκλησία στις 9:20 με τη σημαία για τον εκκλησιασμό και την καθιερωμένη δοξολογία.Κατόπιν θα γίνει η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο παρουσία των μαθητών /τριών της Στ΄τάξης. Οι υπόλοιπες τάξεις (Α, Β, Γ, Δ και Ε) θα συγκεντρωθούν στις 10:00
π.μ. στο "Lemon" για την παρέλαση. Στο τέλος της παρέλασης οι γονείς θα παραλάβουν τους/τις μαθητές/τριες από το πάρκο απέναντι από το Πολιτιστικό.
Την ημέρα αυτή δε θα υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων.
Η ενδυμασία όλων των παιδιών για την ημέρα της παρέλασης θα είναι:
• Για τα αγόρια: άσπρο πουκάμισο, μπλε σκούρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.
• Για τα κορίτσια: άσπρο πουκάμισο, μπλε φούστα, μπλε καλτσόν και
μαύρα παπούτσια.
• Η συμμετοχή στην παρέλαση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην παρέλαση,
παρακαλούμε να ενημερώσετε μέχρι την Τετάρτη 25-10-2023 τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ 

Αγαπητοί γονείς,


Στο πλαίσιο του «Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης της Σχολικής Κοινότητας Δήμου Θέρμης»,
το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
υλοποιούν  πλήθος δράσεων που απευθύνονται στους γονείς  των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Ειδικότερα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υλοποίηση Σχολής Γονέων αποκλειστικά για εσάς που έχετε παιδιά νηπιακής ηλικίας,
ώστε η θεματολογία της να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη στις δικές σας ανάγκες.

 Η πρώτη (1η) από τις συνολικά οκτώ (8) συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 17:00-19:00,διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του zoom.
Όλοι όσοι /ες αποστείλετε αίτηση συμμετοχής θα λάβετε απαντητικό εμαιλ με τα στοιχεία σύνδεσης στις συναντήσεις.

Έλπίζουμε να στηρίξετε με τη συμμετοχή σας τη δράση της δικής σας σχολής γονέων 

Συνημμένα:
1. αίτηση συμμετοχής και
2. επιστολή με δράσεις για γονείς

 
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση (2310463930)
λευθερία Πήτα, 

Ψυχολόγος, Διεύθυνση Υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Επιχειρήσεων, Τμήμα διαχείρισης έργων Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1o χλμ. Θέρμης - Τριαδίου (Gold Center, Κτίριο 9)
Τ.Θ. 60497, Τ.Κ. 57001 Θέρμη
Τηλ.: 2310 463930, Φαξ: 2310 486203
URL:
 http://www.anatoliki.gr

4/9/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
 
Ευχόμαστε και ευελπιστούμε σε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, συνεργασία και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας.
 
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Φ.12/93792/Δ1/28-08-2023 (Φ.Ε.Κ. 5224/Β/28-08-2023) Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται εκ νέου για το σχολικό έτος 2023-2024 οι ώρες αποχώρησης στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου ως εξής: 14:55 ή 15:50 ή 17:30.
 
Παρακαλούμε, άμεσα ως την Τετάρτη, 6/09/23, να δηλώσετε εκ νέου τη συμμετοχή και την ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα (14:55 μόνο με Ι.Χ , 15:50 με Ι.Χ. ή λεωφορείο και  17:30 μόνο με Ι.Χ.) και την προσέλευση ή μη στο Τμήμα Πρόωρης υποδοχής (7:00-7:15) ώστε, έγκαιρα, να προγραμματίσουμε τη λειτουργία του Ολοήμερου και του σχολείου γενικότερα.
 
Η νέα αίτηση για το ολοήμερο είναι αναρτημένη στα "ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ" της ιστοσελίδας του σχολείου και πρέπει να μας αποσταλεί υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς στο mail του σχολείου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, στις 08:30. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από την πρώτη στάση στις  07:50  και θα αναχωρήσει από το σχολείο στις 09:15. 
Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τι σχολικές τσάντες, για να παραλάβουν τα βιβλία τους.
 
Καλή σχολική χρονιά! 
 
Για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος του σχολείου παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών που μένουν στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ να τηρούν απαρέγκλιτα το δηλωθέν πρόγραμμα αποχώρησης των παιδιών τους.

<><><><><><><><><><><><><>

Μένουμε ασφαλείς τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης στο χώρο του σχολείου!!
( πλένουμε συχνά τα χέρια μας, χρησιμοποιούμε αντισηπτικό, κλπ)
***************

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα η προσέλευση των μαθητών είναι αυστηρά:

α)για τους εγγεγραμμένους στην Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος 7:00-7:20π.μ. και

β) για τους υπόλοιπους μαθητές 8:00-8:15π.μ.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Kάθε Τετάρτη λόγω της Λαϊκής Αγοράς που γίνεται στη Νέα Ραιδεστό οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία θα έχουν επιβίβαση (8:00) και αποβίβαση (13:15), όχι από την Αθ. Διάκου, αλλά μόνο από την Ομήρου.

Δρομολόγια λεωφορείων για το σχ. έτος 2023-2024

8:00, 13:15 και 15:50

*******************
Παρακαλούμε θερμά τους γονείς που φέρνουν ή παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το σχολείο, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στον χωματόδρομο προς τη νέα πλαϊνή εισοδο του σχολείου καθώς και στην έξοδο του χώρου στάθμευσης προς Βασιλικά, γιατί εμποδίζουν την ορατότητα όσων βγαίνουν από εκεί και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

///////////////////////

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμού Προστασίας Μάνας & Παιδιού σε τρία Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί Σταθμός Προστασίας Μάνας &
Παιδιού (ΣΠΜΠ) σε τρεις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αποστέλλονται συνημμένα στο παρόν, Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού
λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης και στο Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης
-Τοπικό Ιατρείο Ακρόπολης. Στις εν λόγω δομές διενεργούνται εμβολιασμοί νεογνών, βρεφών, παιδιών και
εφήβων, πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις(μικροβιολογικες, ακτινολογικές) αλλά και κλινική εξέταση από Γυναικολόγο και
Παιδίατρο και Παιδοδοντίατρο.

ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ τηλ: 2310527616 (γραμματεία) και 2310960408 (ραντεβού)

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ τηλ: 2310597871 (γραμματεία) και 2310518201 (ραντεβού)

ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ: 2310265551 (γραμματεία) και 2310960266 (ραντεβού, 8:00-13:30)

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Additional information